Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 545-550


ТОПЛОТНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ОМОТАЧА ЗГРАДА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.074
UDK: 699.86(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Антуновић, Биљана; Јанковић, Александар; Прерадовић, Љубиша
 
 Резиме:
 Топлотне перформансе омотача зграде имају велики удио у енергетским перформансама цијеле зграде, економичности зграде, и наравно, очувању животне средине, што их чини све актуелнијом темом данашњице нарочито када су у питању јавне зграде. Пратећи свјетске трендове из области енергетске ефикасности и дајући значајан допринос њеном развоју на подручју Републике Српске, Архитектонско-грађевински факултет у Бањој Луци тренутно спроводи научно-истраживачки пројекат на тему: „Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци у циљу унапређења њихове енергетске ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова“. У овом раду приказан је само дио резултата, тачније анализа топлотних перформанси омотача зграде на примјеру једне од предметних предшколских установа базирана на вриједностима коефицијената пролаза топлоте елемената конструкције и термовизијских снимака омотача.
 
 Кључне речи:
 Топлотне перформансе омотача, коефицијент пролаза топлоте