Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 545-550


TOPLOTNE PERFORMANSE OMOTAČA ZGRADA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.074
UDK: 699.86(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Antunović, Biljana; Janković, Aleksandar; Preradović, Ljubiša
 
 Rezime:
 Toplotne performanse omotača zgrade imaju veliki udio u energetskim performansama cijele zgrade, ekonomičnosti zgrade, i naravno, očuvanju životne sredine, što ih čini sve aktuelnijom temom današnjice naročito kada su u pitanju javne zgrade. Prateći svjetske trendove iz oblasti energetske efikasnosti i dajući značajan doprinos njenom razvoju na području Republike Srpske, Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banjoj Luci trenutno sprovodi naučno-istraživački projekat na temu: „Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci u cilju unapređenja njihove energetske efikasnosti, toplotnog komfora i smanjenja emisije štetnih gasova“. U ovom radu prikazan je samo dio rezultata, tačnije analiza toplotnih performansi omotača zgrade na primjeru jedne od predmetnih predškolskih ustanova bazirana na vrijednostima koeficijenata prolaza toplote elemenata konstrukcije i termovizijskih snimaka omotača.
 
 Ključne reči:
 Toplotne performanse omotača, koeficijent prolaza toplote