Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 539-543


ОЦЕНА СТАЊА КАМЕНА НА ФАСАДИ ЗГРАДЕ ГЕНЕРАЛШТАБА У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.073
UDK: 622.35(497.11Београд)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вушовић, Оливера; Делић-Николић, Ивана; Курешевић, Лидја
 
 Резиме:
 Зграда Генералштаба је грађена у периоду од 1956. до 1965. године. Коришћени су варијетети камена "Весеље унито" и "Корал", по саставу органогени кречњаци, мезозојске старости. Зграда је озбиљно оштећена током бомбардовања 1999. године. У раду је приказана оцена стања камена који је уграђен у фасаду овог објекта.
 
 Кључне речи:
 Генералштаб, кречњак, оцена стања