Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 551-560


ИСПИТИВАЊЕ ДЕФОРМАЦИОНИХ СВОЈСТАВА МИКРОАРМИРАНИХ ЦЕМЕНТНИХ КОМПОЗИТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.075
UDK: 620.178.2:691.328
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јевтић, Драгица; Закић, Димитрије; Савић, Александар; Радевић, Александар
 
 Резиме:
 Позната је чињеница да се влакна најчешће додају цементним композитима (бетонима и малтерима) у циљу побољшања одређених физичко-механичких својстава, као што су: чврстоћа при затезању и савијању, отпорност на удар, скупљање, отпорност на дејство мраза, трајност, итд. С друге стране, побољшање деформационих својстава (на пример дуктилности или модула еластичности) предметних композита може бити једнако или чак и више значајно. Оцена остварене дуктилности (или жилавости) микроармираних цементних композита обично се заснива на одређивању површине захваћене σ-ε дијаграмима регистрованим током различитих статичких или динамичких испитивања. У овом раду приказани су резултати експерименталних испитивања деформационих својстава композита микроармираних различитим типовима и количинама влакана – током излагања напонима притиска.
 
 Кључне речи:
 Микроармирани композити, деформациона својства, жилавост.