Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА








ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 517-522


ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНА НА БАЗИ РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.070
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир; Броћета, Гордана
 
 Резиме:
 Пројектовање бетонских мјешавина на бази рециклираног агрегата подразумијева извјесне корекције стандардних образаца и препорука за утвђивање количина компонентних материјала. Специфичности карактеристика зрна рециклираног агрегата, добијеног прерадом отпадног бетона, условљавају корекције водоцементног – водопрашкастог фактора, примјену или повећање садржаја хемијских додатака, замјену или ограничење појединих фракција у гранулометријској композицији агрегата итд. Избор врсте цемента и примјена минералних додатака није условљена захтјевима ове врсте бетонских композита.
 
 Кључне речи:
 Рециклирани агрегат, пројектовање мјешавина, водоцементни фактор