Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 523-528


СТРУКТУРА БЕТОНА НА БАЗИ РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.071
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радоњанин, Властимир; Малешев, Мирјана; Броћета, Гордана
 
 Резиме:
 У раду се указује на специфичности структуре очврслог бетона на бази рециклираног агрегата и то првенствено у погледу форми транзитне зоне – "старе" транзитне зоне у склопу зрна рециклираног агрегата и "нове" транзитне зоне, која се налази између зрна рециклираног агрегата и новог цементног малтера. Такође, када се бетони справљају на бази мјешавина природног и рециклираног агрегата, "нове" транзитне зоне имају различите форме. Показује се да приликом пројектовања новог бетона није могуће утицати на својства "старе" транзитне зоне, али је могуће утицати на својства "нове" транзитне зоне, у смислу да постојање заосталог малтера у склопу зрна рециклираног агрегата, може у извјесној мјери бити његова предност или значајан недостатак у односу на природни агрегат.
 
 Кључне речи:
 Бетон на бази рециклираног агрегата, структура, транзитна зона