Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 523-528


STRUKTURA BETONA NA BAZI RECIKLIRANOG AGREGATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.071
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radonjanin, Vlastimir; Malešev, Mirjana; Broćeta, Gordana
 
 Rezime:
 U radu se ukazuje na specifičnosti strukture očvrslog betona na bazi recikliranog agregata i to prvenstveno u pogledu formi tranzitne zone – "stare" tranzitne zone u sklopu zrna recikliranog agregata i "nove" tranzitne zone, koja se nalazi između zrna recikliranog agregata i novog cementnog maltera. Takođe, kada se betoni spravljaju na bazi mješavina prirodnog i recikliranog agregata, "nove" tranzitne zone imaju različite forme. Pokazuje se da prilikom projektovanja novog betona nije moguće uticati na svojstva "stare" tranzitne zone, ali je moguće uticati na svojstva "nove" tranzitne zone, u smislu da postojanje zaostalog maltera u sklopu zrna recikliranog agregata, može u izvjesnoj mjeri biti njegova prednost ili značajan nedostatak u odnosu na prirodni agregat.
 
 Ključne reči:
 Beton na bazi recikliranog agregata, struktura, tranzitna zona