Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 517-522


PROJEKTOVANJE BETONA NA BAZI RECIKLIRANOG AGREGATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.070
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir; Broćeta, Gordana
 
 Rezime:
 Projektovanje betonskih mješavina na bazi recikliranog agregata podrazumijeva izvjesne korekcije standardnih obrazaca i preporuka za utvđivanje količina komponentnih materijala. Specifičnosti karakteristika zrna recikliranog agregata, dobijenog preradom otpadnog betona, uslovljavaju korekcije vodocementnog – vodopraškastog faktora, primjenu ili povećanje sadržaja hemijskih dodataka, zamjenu ili ograničenje pojedinih frakcija u granulometrijskoj kompoziciji agregata itd. Izbor vrste cementa i primjena mineralnih dodataka nije uslovljena zahtjevima ove vrste betonskih kompozita.
 
 Ključne reči:
 Reciklirani agregat, projektovanje mješavina, vodocementni faktor