Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 529-537


NOVI TERMIČKI POBOLJŠANI VLAKNASTI IZOLACIONI MATERIJAL
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.072
UDK: 691:699.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đorđević, Đorđe; Avramović, Biljana
 
 Rezime:
 Građevinski klaster „DUNDJER“, zajedno sa većim brojem evropskih organizacija, učestvuje na evropskom projektu FP7 pod nazivom „STOREPET“ (FP7-SME-2011-2, Proposal 286730). STOREPET je projekat čiji je cilj da razvije jedan novi termički i akustički građevinski izolacioni materijal, baziran na materijalima koji pri korišćenju menjaju svoje agregatno stanje.StorePET će biti posebno projektovan materijal za lake konstrukcije sa omotačem koji ima malu termičku masu (termički kapacitet), kao i za bilo koju drugu stambenu/poslovnu/javnu novu ili rekonstruisanu zgradu sa posebnim izolacionim i toplotno-kapacitetnim potrebama. Sa budžetom projekta od 2.4 miliona € , procenjeno je da će novi proizvod stvoriti novu vrednost u iznosu od 170 miliona € u uštedi u materijalu i 300 miliona € u energiji. Istraživanje je trenutno u toku. Jedan od završnih skupova, sa predstavljanjem rezultata istraživanja je biti održan u Nišu, u 2013. godini. Građevinski klaster „DUNDJER“ će imati sva prava i licencu, uključujući proizvodnju i plasman u regionu.
 
 Ključne reči:
 Građevinski materijali, termička izolacija, akustička izolacija, lake građevinske konstrukcije, energetska efikasnost, održiva gradnja.