Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 503-508


ДОДАТНА ПРАВИЛА ЗА САМОУГРАЂУЈУЋИ БЕТОН: EN 206-9:2010
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.068
UDK: 666.972.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Деспотовић, Ива; Грдић, Зоран
 
 Резиме:
 Настао 1988. у Јапану, a захваљујући својим изузетним особинама, самоуграђујући бетон је постао врло популаран 90 - тих година, посебно у Европи, где је потиснуо вибрирани бетон. Одликује се другачијом технологијом и особинама у свежем стању и има различите методе испитивања, тако да европска норма EN 206 – 1:2000 није могла у потпуности да се примени на овај бетон. CEN je одобрио додатак EN 206 – 9:2010 са прописима само за ову врсту бетонa. Te промене и финално прихваћена правила испитивања самоуграђујућег бетона су објашњена у овом раду.
 
 Кључне речи:
 Самоуграђујући бетон, испитивање бетона, EN 206 – 1:2000, EN 206 -9:2010, EN 12350