Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 497-501


ПРОМЕНА СТРУКТУРЕ БЕТОНА НАКОН ИЗЛАГАЊА НА ДЕЈСТВО МРАЗА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.067
UDK: 666.972.53
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бојовић, Драган; Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Лончар, Љиљана
 
 Резиме:
 Испитивање бетона се може вршити на микро, мезо и макро нивоу. Испитивања на макро нивоу су најчешћа и представљају крајње инжењерски приступ, а подразумевају испитивање и поређење величина попут чврстоће, модула еластичности и слично. На овај начин се не може установити промена структуре бетона. Да би се приликом испитивања разматрала и структура бетона потребно је бетон посматрати као материјал састављен од цементног камена и агрегата, то јест прећи на нижи ниво испитивања – мезо ниво. Бетон изложен дејству мраза мења своје карактеристике како по питању чврстоће тако и по питању саме структуре. Циљ овог истраживања је да се утврди како се мења структура бетона након дејства мраза. Промена структуре бетона оцењена је квалитативном и квантитативном анализом пора у бетону помоћу уређаја RapidAir 457.
 
 Кључне речи:
 Отпорност на мраз, поре, RapidAir 457