Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 489-495


УЗРОЦИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ БОЈА ФАСАДНИХ ПОВРШИНА ИЗРАЂЕНИХ АКРИЛДЕКОРОМ И НАЧИН ЊИХОВОГ САНИРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.066
UDK: 667.75:69.059
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костић, Драган; Васов, Миомир; Костић Деспотовић, Љиљана
 
 Резиме:
 У раду је дата анализа могућих узрока настанка нерегуларности боја фасадних површина израђених акрилдекором у погледу уједначености боја са гледишта спољашњих услова у току уградње, материјала који се уграђује, агенаса који могу изазвати нерегуларност боје. Зависно од узрока препоручују се поступци за превазилажење, као и методе санације, ако дође до нерегуларности боје на фасади.
 
 Кључне речи:
 Нерегуларност боје на фасади, акрилни малтери, Бавалит фасаде