Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 483-488


АМОРФНИ КАОЛИН КАО МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАМЕНУ ЦЕМЕНТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.065
UDK: 666.321
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Митровић, Александра; Миличић, Љиљана; Здујић, Миодраг
 
 Резиме:
 У истраживањима везаним за напредне грађевинске материјале који имају нижу цену и утицај на животну средину, истраживачи из Института ИМС су направили пуцолански материјал „аморфни каолин”(АК). АК се одликује високом пуцоланском активночћу од 14 MPa и има велику специфичну површину од 21.75 m2/g. У раду је приказан утицај замене портланд цемента аморфним каолином у малтеру. Испитиван је утицај различитих фактора на притисне чврстоће: степен замене цемента, однос вода/везиво, додатак хидратисаног креча или воденог стакла и утицај режима одлежавања.
 
 Кључне речи:
 Пуцолан, аморфни каолин, малтер, чврстоће