Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 489-495


UZROCI NEREGULARNOSTI BOJA FASADNIH POVRŠINA IZRAĐENIH AKRILDEKOROM I NAČIN NJIHOVOG SANIRANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.066
UDK: 667.75:69.059
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostić, Dragan; Vasov, Miomir; Kostić Despotović, Ljiljana
 
 Rezime:
 U radu je data analiza mogućih uzroka nastanka neregularnosti boja fasadnih površina izrađenih akrildekorom u pogledu ujednačenosti boja sa gledišta spoljašnjih uslova u toku ugradnje, materijala koji se ugrađuje, agenasa koji mogu izazvati neregularnost boje. Zavisno od uzroka preporučuju se postupci za prevazilaženje, kao i metode sanacije, ako dođe do neregularnosti boje na fasadi.
 
 Ključne reči:
 Neregularnost boje na fasadi, akrilni malteri, Bavalit fasade