Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 503-508


DODATNA PRAVILA ZA SAMOUGRAĐUJUĆI BETON: EN 206-9:2010
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.068
UDK: 666.972.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Despotović, Iva; Grdić, Zoran
 
 Rezime:
 Nastao 1988. u Japanu, a zahvaljujući svojim izuzetnim osobinama, samougrađujući beton je postao vrlo popularan 90 - tih godina, posebno u Evropi, gde je potisnuo vibrirani beton. Odlikuje se drugačijom tehnologijom i osobinama u svežem stanju i ima različite metode ispitivanja, tako da evropska norma EN 206 – 1:2000 nije mogla u potpunosti da se primeni na ovaj beton. CEN je odobrio dodatak EN 206 – 9:2010 sa propisima samo za ovu vrstu betona. Te promene i finalno prihvaćena pravila ispitivanja samougrađujućeg betona su objašnjena u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 Samougrađujući beton, ispitivanje betona, EN 206 – 1:2000, EN 206 -9:2010, EN 12350