Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 439-445


АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ФЛАТЕРА У ВРЕМЕНСКОМ И ФРЕКВЕНТНОМ ДОМЕНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.060
UDK: 624.21:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шаркић, Анина; Јочковић, Милош; Брчић, Станко
 
 Резиме:
 Феномен флатера мостова представља вазан критеријум стабилности, који мора бити узет у обзир током процеса пројектовања. У овом раду су приказане различите методе за решавање проблема флатера, међу којима су приступ у фреквентном домену, еквивалентни приступ у временском домену, као и апроксимација на бази квази-стационарне теорије. Нумерички пример типичног попрепчног пресека моста прати приказане приступе.
 
 Кључне речи:
 Флатер, решење флатера, модели нестационарног оптерећења