Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 297-302


АНАЛИЗА ПРОБОЈА СТУБА КОД ИЗГРАДЊЕ ПОДЗЕМНИХ ЕТАЖА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.039
UDK: 625.748.28
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ковач Стрико, Јосип; Чех, Арпад; Табаковић, Драгана
 
 Резиме:
 Рад приказује нумеричко истраживање понашања АБ плоче подземне гараже. Испитује се пробој стуба кроз АБ плочу при сталном и корисном оптерећењу. Упоређују се резултати добијени из модела у програмском пакету Tower са резултатима издвојеног дела плоче и стуба моделираног у програму Ansys. Резултати прорачуна и њихова упоредна анализа су дати у раду.
 
 Кључне речи:
 Пробој стуба, моделирање, Еurocode.