Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 297-302


ANALIZA PROBOJA STUBA KOD IZGRADNJE PODZEMNIH ETAŽA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.039
UDK: 625.748.28
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovač Striko, Josip; Čeh, Arpad; Tabaković, Dragana
 
 Rezime:
 Rad prikazuje numeričko istraživanje ponašanja AB ploče podzemne garaže. Ispituje se proboj stuba kroz AB ploču pri stalnom i korisnom opterećenju. Upoređuju se rezultati dobijeni iz modela u programskom paketu Tower sa rezultatima izdvojenog dela ploče i stuba modeliranog u programu Ansys. Rezultati proračuna i njihova uporedna analiza su dati u radu.
 
 Ključne reči:
 Proboj stuba, modeliranje, Eurocode.