Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 164-166


НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ НЕКОЛИКО ТИПОВА МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.021
UDK: 692.522:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери
 
 Резиме:
 У овом раду је анализирана пожарна отпорност неколико типова међуспратних конструкција које су најзаступљеније у нашем грађевинарству. Типови међуспратних конструкција су изабрани тако да представљају репрезенте из области високоградње и градње индивидуалних стамбених објеката. Помоћу софтвера SAFIR (Универзитет у Лијежу, Белгија) прорачуната је пожарна отпорност четири различита типа међуспратних конструкција : пуна (масивна) АБ међуспратна плоча , полумонтажне АБ плоче система ФЕРТ , YTONG и STIRODOM (са пуниоцима од стиродура). Анализа пожарне отпорности је извршена у односу на критеријум употребљивости третиране конструкције у пожарним условима ,према важећим стандардима из ове области. Усвојене карактеристике конструкције, материјала и оптерећења у сагласности су са важећим Еврокодовима и нашим прописима.
 
 Кључне речи:
 Међуспратана конструкција, пожарна отпорност, температура, пренос топлоте