Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 164-166


NUMERIČKA ANALIZA POŽARNE OTPORNOSTI NEKOLIKO TIPOVA MEĐUSPRATNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.021
UDK: 692.522:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri
 
 Rezime:
 U ovom radu je analizirana požarna otpornost nekoliko tipova međuspratnih konstrukcija koje su najzastupljenije u našem građevinarstvu. Tipovi međuspratnih konstrukcija su izabrani tako da predstavljaju reprezente iz oblasti visokogradnje i gradnje individualnih stambenih objekata. Pomoću softvera SAFIR (Univerzitet u Liježu, Belgija) proračunata je požarna otpornost četiri različita tipa međuspratnih konstrukcija : puna (masivna) AB međuspratna ploča , polumontažne AB ploče sistema FERT , YTONG i STIRODOM (sa puniocima od stirodura). Analiza požarne otpornosti je izvršena u odnosu na kriterijum upotrebljivosti tretirane konstrukcije u požarnim uslovima ,prema važećim standardima iz ove oblasti. Usvojene karakteristike konstrukcije, materijala i opterećenja u saglasnosti su sa važećim Evrokodovima i našim propisima.
 
 Ključne reči:
 Međuspratana konstrukcija, požarna otpornost, temperatura, prenos toplote