Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 155-160


PROPAGACIJA VIBRACIJA NA ZEMUNSKOJ STRANI MOSTA ZEMUN-BORČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.020
UDK: 624.21:534
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Brčić, Stanko; Mišković, Zoran; Vučković, Dejan
 
 Rezime:
 Prikazuje se eksperimentalna i numerička analiza propagacije vibracija na zemunskoj strani mosta Zemun-Borča nastalih usled građevinskih radova prilikom izgradnje mosta, kao i analiza stabilnosti kosine lesnog platoa koji je oko 15-20m iznad nivoa Dunava i sa veoma strmim, skoro vertikalnim nagibom.
 
 Ključne reči:
 Propagacija vibracija usled građevinskih radova, merenje vibracija, stabilnost kosine