Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 155-160


ПРОПАГАЦИЈА ВИБРАЦИЈА НА ЗЕМУНСКОЈ СТРАНИ МОСТА ЗЕМУН-БОРЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.020
UDK: 624.21:534
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Брчић, Станко; Мишковић, Зоран; Вучковић, Дејан
 
 Резиме:
 Приказује се експериментална и нумеричка анализа пропагације вибрација на земунској страни моста Земун-Борча насталих услед грађевинских радова приликом изградње моста, као и анализа стабилности косине лесног платоа који је око 15-20м изнад нивоа Дунава и са веома стрмим, скоро вертикалним нагибом.
 
 Кључне речи:
 Пропагација вибрација услед грађевинских радова, мерење вибрација, стабилност косине