Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 149-154


ИСПИТИВАЊЕ ИМС КОНСТРУКЦИЈЕ ПРОБНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ И ПОНАШАЊЕ СПОЈЕВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.019
UDK: 69.057:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миловановић, Небојша; Флајс, Жељко
 
 Резиме:
 ИМС технологија градње је увек представљала идеално решење за објекте отпорне на сеизмичке утицаје односно објекте велике носивости због специфичности система и начина израде. Недавно је завршен Пилот објекат у Осијеку, Република Хрватска. Овај рад врши поређење рачунског и испитног модела и даје нова решења везе између две ИМС таванице. Рачунски модел је урађен у складу са Европским нормама, док је испитивање спроведено према стандарду СРПС. У. М1.047:1987.
 
 Кључне речи:
 ИМС систем, Еврокод, Испитивање пробним оптерећењем,везе