Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 135-140


ПРОБАБИЛИСТИЧКИ МОДЕЛ ДЕТЕРИОРАЦИЈЕ СПРЕГНУТЕ ГРЕДЕ ТИПА ДРВО-БЕТОН
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.017
UDK: 691:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојић, Драгослав; Велимировић, Никола; Цветковић, Радован
 
 Резиме:
 Рад представља нови стохастички модел који ће узети у обзир варијабилност детериорације спрегнуте греде типа дрво-бетон. Наш фокус ће бити на моделирању детериорације угиба у средини распона посматране греде под експлоатационим оптерећењем. Биће представљени прогрес детериорације и процена експлоатационог века.
 
 Кључне речи:
 Модел детериорације, Стохастички процес, Гама процес