Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 135-140


PROBABILISTIČKI MODEL DETERIORACIJE SPREGNUTE GREDE TIPA DRVO-BETON
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.017
UDK: 691:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojić, Dragoslav; Velimirović, Nikola; Cvetković, Radovan
 
 Rezime:
 Rad predstavlja novi stohastički model koji će uzeti u obzir varijabilnost deterioracije spregnute grede tipa drvo-beton. Naš fokus će biti na modeliranju deterioracije ugiba u sredini raspona posmatrane grede pod eksploatacionim opterećenjem. Biće predstavljeni progres deterioracije i procena eksploatacionog veka.
 
 Ključne reči:
 Model deterioracije, Stohastički proces, Gama proces