Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 129-134


KRITIČNA DUŽINA PRSLINE GLATKOG ARMATURNOG ČELIKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.016
UDK: 539.421
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kozarić, Ljiljana M.; Milašinović, Dragan D.
 
 Rezime:
 Analizirani su slučajevi koji se javljaju u primeni glatkog armaturnog čelika. Geometrija početne prsline na aksijalno zategnutom cilindričnom štapu dobija kao rezultat proračuna baziranog na reološko-dinamičkoj analogiji (RDA). Veličina plastične zone određena je prema Dagejlovom modelu. Sa aspekta mehanike loma model je sveden na ravanski sa simetrično postavljenim rubnim prslinama.
 
 Ključne reči:
 Dagdejlov model, RDA, plastična zona, kritična prslina