Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 129-134


КРИТИЧНА ДУЖИНА ПРСЛИНЕ ГЛАТКОГ АРМАТУРНОГ ЧЕЛИКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.016
UDK: 539.421
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Козарић, Љиљана М.; Милашиновић, Драган Д.
 
 Резиме:
 Анализирани су случајеви који се јављају у примени глатког арматурног челика. Геометрија почетне прслине на аксијално затегнутом цилиндричном штапу добија као резултат прорачуна базираног на реолошко-динамичкој аналогији (РДА). Величина пластичне зоне одређена је према Дагејловом моделу. Са аспекта механике лома модел је сведен на равански са симетрично постављеним рубним прслинама.
 
 Кључне речи:
 Дагдејлов модел, РДА, пластична зона, критична прслина