Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 123-128


ДЕТЕКЦИЈА ПРСЛИНА У АРМИРАНО БЕТОНСКИМ ГРЕДНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПОМОЋУ ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНЗОРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.015
UDK: 539.421:624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марковић, Немања; Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Велимировић, Никола
 
 Резиме:
 Детекција прслина код армирано бетонских (АБ) гредних елемената помоћу недеструктивних метода је веома захтеван задатак због физичко-механичких особина материјала. Прслине у бетону могу да настану због више разлога, који могу да се групишу у механичко оптерећење или утицаје спољашње средине. Одређивање тачног узрока настанка прслина, броја прслина, њихове орјентације и места настанка у многим случајевима је готово немогуће. Детекција прслина у АБ помоћу пиезоелектричних сензора, a на бази пропагације таласа, је једна од недеструктивних метода која је представљена у овом раду. Принципи ипримена ове активне методе мониторинга АБ конструкција је приказана у овом раду. Моделирање метода детекције оштећења помоћу методе коначних елемената (МКЕ) је веома битна за нумеричку симулацију овог проблема.
 
 Кључне речи:
 Мониторинг, пиезоелектрични сензори, армирани бетон, прслине, метод коначних елемената.