Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 117-122


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА СМИЧУЋЕ НОСИВОСТИ ГРЕДА И ПРИМЈЕНАSTM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.014
UDK: 624.072.2.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Синђић-Гребовић, Радмила
 
 Резиме:
 Резултати експерименталних испитивања смичуће носивости греда искоришћени су за анализу носивости греда примјеном Strut-and-Tie Model (STM). Испитивања су обављена на гредама од бетона нормалне и високе чврстоће. У експерименталном испитивању мјерене су деформације бетона у D-региону, и прорачунати одговарајући напони. Проучава се веза између деформација и напона у испрскалом бетону која може послужити за прорачун носивости елемената STM и анализира утицај класе бетона на ефективну чврстоћу.
 
 Кључне речи:
 Експеримент,Strut-and-Tie Model, смицање, чврстоћа притиснутог штапа