Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 107-116


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА СПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ФАБРИЦИ “БАНИНИ А.Д.” У КИКИНДИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.013
UDK: 692.5:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Влајић, Љубомир М.; Миличић, Илија М.; Прокић, Александар Д.
 
 Резиме:
 У овом раду испитивано је понашање спрегнуте међуспратне конструкције сагласно принципима и специфичним захтевима датих у већем броју домаћих прописа и стандарда из области испитивања конструкција. Експерименталном анализом понашања међуспратне спрегнуте конструкције у фабрици “Банини а.д.” у Кикинди разматра се карактер, спроводи процена и одређује интензитет манипулативног оптерећена. На основу тако утврђеног оптерећења спроведена је провера стварног понашања међуспратне конструкције са гледишта динамичког одговора. Динамички одговор спрегнуте међуспратне конструкције “челик – бетон” обухвата утврђивање амплитуда померања и сопствених учестаности за осциловање само у вертикалном правцу као и одређивање стварнихвредности динамичког коефицијента.
 
 Кључне речи:
 Испитивање, међуспратна спрегнута конструкција, осцилације, динамички коефицијент