Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 107-116


EKSPERIMENTALNA ANALIZA DINAMIČKIH UTICAJA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE U FABRICI “BANINI A.D.” U KIKINDI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.013
UDK: 692.5:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vlajić, Ljubomir M.; Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar D.
 
 Rezime:
 U ovom radu ispitivano je ponašanje spregnute međuspratne konstrukcije saglasno principima i specifičnim zahtevima datih u većem broju domaćih propisa i standarda iz oblasti ispitivanja konstrukcija. Eksperimentalnom analizom ponašanja međuspratne spregnute konstrukcije u fabrici “Banini a.d.” u Kikindi razmatra se karakter, sprovodi procena i određuje intenzitet manipulativnog opterećena. Na osnovu tako utvrđenog opterećenja sprovedena je provera stvarnog ponašanja međuspratne konstrukcije sa gledišta dinamičkog odgovora. Dinamički odgovor spregnute međuspratne konstrukcije “čelik – beton” obuhvata utvrđivanje amplituda pomeranja i sopstvenih učestanosti za oscilovanje samo u vertikalnom pravcu kao i određivanje stvarnihvrednosti dinamičkog koeficijenta.
 
 Ključne reči:
 Ispitivanje, međuspratna spregnuta konstrukcija, oscilacije, dinamički koeficijent