Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 101-106


JEDAN PRIMER SANACIJE CENTRIČNO PRITISNUTIH AB STUBOVA NA OSNOVU EKSPERIMENTALNO-TEORIJSKE ANALIZE MODELSKIH ISPITIVANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.012
UDK: 624.21.059.25 (497.11Панчево)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vlajić, Ljubomir; Landović, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu su prikazana oštećenja, način sanacije i rezultati ispitivanja koja su izvršena pri sanaciji požarom oštećenih stubova prilaznih konstrukcija Pančevačkom mostu u Beogradu. Takođe u radu su dati rezultati eksperimentalno-teorijskih modelskih ispitivanja na stubovima ojačanim na sličan način kao i stubovi mosta. Na kraju je prikazana procena nosivosti ojačanog stuba.
 
 Ključne reči:
 Drumski most, armiranobetonski stubovi, ojačavanje, ispitivanje konstrukcije, teorijska analiza.