Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 95-100


TRANSFER SILE PREDNAPREZANJA U ELEMENTIMA OD BETONA VISOKIH ČVRSTOĆA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.011
UDK: 624.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aranđelović, Bojan; Nikolić, Dragan
 
 Rezime:
 Predloženi analitički izrazi za dužinu transfera sile prednaprezanja u grednim elementima navedeni u pravilnicima i preporukama nisu u mogućnosti da dovoljno tačno definišu vrednostiza širi interval klasa čvrstoće betona. Proizvodnja elemenata na stazi za adheziono prednaprezanje zahteva što kraće vreme za izradu elemenata. U tom smislu, postizanje brzog prirasta pritisne čvrstoće betona predstavlja osnovni uslov za skraćenje vremena proizvodnje elemenata.
 
 Ključne reči:
 Dužina transfera sile prednaprezanja, prednapregnuti elementi.