Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 95-100


ТРАНСФЕР СИЛЕ ПРЕДНАПРЕЗАЊА У ЕЛЕМЕНТИМА ОД БЕТОНА ВИСОКИХ ЧВРСТОЋА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.011
UDK: 624.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Аранђеловић, Бојан; Николић, Драган
 
 Резиме:
 Предложени аналитички изрази за дужину трансфера силе преднапрезања у гредним елементима наведени у правилницима и препорукама нису у могућности да довољно тачно дефинишу вредностиза шири интервал класа чврстоће бетона. Производња елемената на стази за адхезионо преднапрезање захтева што краће време за израду елемената. У том смислу, постизање брзог прираста притисне чврстоће бетона представља основни услов за скраћење времена производње елемената.
 
 Кључне речи:
 Дужина трансфера силе преднапрезања, преднапрегнути елементи.