Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 77-83


ЕЛАСТОПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА ОШТЕЋЕЊА РЕШЕТКАСТИХ НОСАЧА ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.007
UDK: 624.072.22:624.042:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 У овом раду, прказана је примена Прајзаковог модела хистерезиса, у структурној анализи решеткастих носача који су изложени цикличном опетрећењу. Такође је приказано да се ефекти оштећења могу укључити у приказану анализу увођењем основних принципа механике оштећења у континууму. Користећи методу коначних елемената, једначине равнотеже и алгоритам за нумеричко решавање је дефинисан. Неке предности оваквог приступа су наглашене кроз неколико нумеричких примера.
 
 Кључне речи:
 Циклична пластичност, Прајзаков модел, решеткасти носачи, оштећење