Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 77-83


ELASTOPLASTIČNA ANALIZA OŠTEĆENJA REŠETKASTIH NOSAČA PRI CIKLIČNOM OPTEREĆENJU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.007
UDK: 624.072.22:624.042:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 U ovom radu, prkazana je primena Prajzakovog modela histerezisa, u strukturnoj analizi rešetkastih nosača koji su izloženi cikličnom opetrećenju. Takođe je prikazano da se efekti oštećenja mogu uključiti u prikazanu analizu uvođenjem osnovnih principa mehanike oštećenja u kontinuumu. Koristeći metodu konačnih elemenata, jednačine ravnoteže i algoritam za numeričko rešavanje je definisan. Neke prednosti ovakvog pristupa su naglašene kroz nekoliko numeričkih primera.
 
 Ključne reči:
 Ciklična plastičnost, Prajzakov model, rešetkasti nosači, oštećenje