Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 69-75


ANALIZA NOSIVOSTI STUBA SPREGNUTOG PRESEKA U FUNKCIJI OSNOVNOG MATERIJALA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.006
UDK: 624.046.2:693.814
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Landović , Aleksandar; Bešević, Miroslav; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati eksperimentalno-teorijskih modelskih ispitivanja stubova spregnutog preseka od čelika i betona. Stubovi su formirani od betonom ispunjenih čeličnih cevi. Granična nosivost stubova analizirana je kroz variranje mehaničkih karakteristika osnovnih materijala primenom evropskih propisa Eurocode 4 (EC 4).
 
 Ključne reči:
 Stub, spregnut presek, granična nosivost, parametarska analiza