Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 69-75


АНАЛИЗА НОСИВОСТИ СТУБА СПРЕГНУТОГ ПРЕСЕКА У ФУНКЦИЈИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.006
UDK: 624.046.2:693.814
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ландовић , Александар; Бешевић, Мирослав; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати експериментално-теоријских моделских испитивања стубова спрегнутог пресека од челика и бетона. Стубови су формирани од бетоном испуњених челичних цеви. Гранична носивост стубова анализирана је кроз варирање механичких карактеристика основних материјала применом европских прописа Eurocode 4 (ЕC 4).
 
 Кључне речи:
 Стуб, спрегнут пресек, гранична носивост, параметарска анализа