Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 57-68


КАКО ДА НАПРАВИТЕ ТИПОЛОГИЈУ ЗГРАДA?
Типолошка матрица за мапирање синагогама 19. века
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.005
UDK: 726.3(4-191.2)"17/18"
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Клеин, Рудолф
 
 Резиме:
 На бази истраживања које обухваћа 500 синагога, овај рад је први покушај да се створи свеобухватна типологија синагогалне архитектуре. Ова је прва типологија која узима у обзир уређење ентеријера (основа и пресек), језик архитектуре ентеријера, носећу конструкцију, архитектонски језик (декорацију) екстеријера, обликовање маса објекта у екстеријеру, величину, и на крају улогу урбаног контекста – непосредног, односа према зградама око синагога, и ширег урбаног контекста. Ове је типологија развијена за класификацију ашкенашких синагога у Хабсбуршкој царевини, али ју је могуће примењивати и на друге жанрове и територије, грађене у осамнаестом и деветнаестом веку те у двадесетом веку све до појеве модерне архитектуре 1920-тих и 1930-тих година. Ова се методологија може нарочито успешно примењивати на православне и протестантске цркве у Војводини, где је државна религија била католицизам и конфесионалне мањине су биле ограничене у градњи својих богомоља. Ова ограничења и општи архитектонски контекст може да чини њихова сакралне објекте сличним у типолошком погледу.
 
 Кључне речи:
 Грађевина, архитектура типологија 19. века, Ашкенази синагоге, Хабсбуршка царевина