Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 37-56


ОБНОВА И ИЗГРАДЊА МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ У НАТО – БОМБАРДОВАЊУ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 1999.Г.
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.004
UDK: 624.2/.8].059(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Влајић, Љубомир М.
 
 Резиме:
 Неимари са простора Србије и окружења имају веома дугу традицију у области пројектовања и грађења мостова. Осим древних камених мостова из прошлих векова, у другој половини XX – ог века постигнут је завидан стручни и научни ниво у свим областима мостоградитељства. Многа од градитељских остварења из тог времена, постала су позната широм света и њима су се поносили сви који су учествовали у њиховој изградњи. Нажалост, за седамдесет и осам дана, у периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године, у НАТО бомбардовању СР Југославије, потпуно или делимично срушено је 44 друмска, 17 железничких и један железничко – друмски мост. У овом раду, илустрована су оштећења, санације и изградња, са кратким описом карактеристичних мостова, који су били предмет бомбардовања.
 
 Кључне речи:
 Мостови, НАТО – бомбардовање, оштећења, рушења, санације