Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 27-36


СКОРАШЊА ДОСТИГНУЋА У РАЗУМЕВАЊУ ДЕФОРМАЦИЈЕ И ТЕЧЕЊА ЗРНАСТИХ МАТЕРИЈАЛА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.003
UDK: 624.044
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Месаровић, Синиша Ђ.
 
 Резиме:
 Користећи теорију графова, анализирали смо тополошке промене у скупу зрна током деформације. Елементарни механизам разуђене (нелокализоване) деформације састоји се од спорадичних тополошких обрта. Показали смо да је дилатација директан резултат: пораста фреквенције тополошких обрта и еластичне релаксације која прати сваки обрт. Оба механизма зависе од еластичног потенцијала зрна пре и после обрта, а други је резултат неуједначене дистрибуције међузрнских сила организованих у ланце сила. Затим, посматрали смо траке смицања у зрнастим материјалима. Настанак трака смицања је праћен великим порастом ротације (котрљања) зрна. Пошто је котрљање осујећено суседним зрнима, појављује се карактеристична дужина. Пренос ротације у датом правцу зависи од интензитета ланца сила у том правцу и нормално на њега. Максимална удаљеност преноса ротације је упоредива са измереним ширинама трака смицања. Коначно, разматрамо питање стварања вртлога унутар траке смицања и показујемо да вртложно течење минимизира дисипацију/отпор смицању у зрнастом флуиду.
 
 Кључне речи:
 Дилатација, трака смицања, вртложно течење, дужина скале