Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 27-36


SKORAŠNJA DOSTIGNUĆA U RAZUMEVANJU DEFORMACIJE I TEČENJA ZRNASTIH MATERIJALA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.003
UDK: 624.044
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mesarović, Siniša Đ.
 
 Rezime:
 Koristeći teoriju grafova, analizirali smo topološke promene u skupu zrna tokom deformacije. Elementarni mehanizam razuđene (nelokalizovane) deformacije sastoji se od sporadičnih topoloških obrta. Pokazali smo da je dilatacija direktan rezultat: porasta frekvencije topoloških obrta i elastične relaksacije koja prati svaki obrt. Oba mehanizma zavise od elastičnog potencijala zrna pre i posle obrta, a drugi je rezultat neujednačene distribucije međuzrnskih sila organizovanih u lance sila. Zatim, posmatrali smo trake smicanja u zrnastim materijalima. Nastanak traka smicanja je praćen velikim porastom rotacije (kotrljanja) zrna. Pošto je kotrljanje osujećeno susednim zrnima, pojavljuje se karakteristična dužina. Prenos rotacije u datom pravcu zavisi od intenziteta lanca sila u tom pravcu i normalno na njega. Maksimalna udaljenost prenosa rotacije je uporediva sa izmerenim širinama traka smicanja. Konačno, razmatramo pitanje stvaranja vrtloga unutar trake smicanja i pokazujemo da vrtložno tečenje minimizira disipaciju/otpor smicanju u zrnastom fluidu.
 
 Ključne reči:
 Dilatacija, traka smicanja, vrtložno tečenje, dužina skale