Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 13-25


AUTOPUT – KORIDOR VC, GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA JEDNA PODFAZA RADA U NJEGOVOJ IZGRADNJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.002
UDK: 624.131.38:656.11
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo
 
 Rezime:
 Sedamdesetih godina 20-og vijeka, od strane UNDP-a iz Ženeve pokrenuta je inicijativa, a kasnije i predložen plan poboljšanja mreže autoputeva u Evropi. Usklopu navedenog plana formiran je TEM projekat koji podarzumijeva izgradnju autoputa Baltičko more – Jadransko more (Baltic – Adriatic). Koridor Vc je dio mreže TEM – transportne infrastrukure Jugoistočne Evrope. Početkom XXI vijeka inicirana je izgradnja koridora Vc, koji najvećim dijelom prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Izbor varijante trase puta odabaran je na osnovu najpovoljnijih prirodnih uslova terena i povezanosti puta sa većim naseljenim mjestima. Izgradnja autoputa planirana je 15-20 godina, po dionicama, dajući prednost saobraćajno interesantnijim dionicama i mogućnošću obezbjeđenja potrebnih sredstava. Jedna od podfaza u izgradnji puta je istraživanje i izučavanje geoloških karakteristika terena, što je na pojedinim dijelovima trase autoputa, opredjeljivalo i položaj trase. U radu je dat osvrt na pojedine dionice autoputa u Republici Srpskoj.
 
 Ključne reči:
 Autoput, geološka istraživanja, izrada dokumentacije, trasa, objekti