Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 5-12


"EFIKASNA REŠENJA KONSTRUKCIJA MOSTOVA NA AUTOPUTEVIMA U RUMUNIJI"
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.001
UDK: 624.2/.8(498)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petzek, Edward; Băncilă, Radu
 
 Rezime:
 U radu je dat pregled veza klasičnih spregnutih mostova sa nekim od njihovih karakteristika i novih efikasnih rešenja za spregnute mostove poput, VFT nosača, Precobeam, na autoputevima. Integralni mostovi su i dalje rešenja sa niskom cenom održavanja.
 
 Ključne reči:
 Spregnuti mostovi, održivost, VTF nosač, integralni mostovi