Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 5-12


"ЕФИКАСНА РЕШЕЊА КОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА НА АУТОПУТЕВИМА У РУМУНИЈИ"
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.001
UDK: 624.2/.8(498)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Petzek, Edward; Băncilă, Radu
 
 Резиме:
 У раду је дат преглед веза класичних спрегнутих мостова са неким од њихових карактеристика и нових ефикасних решења за спрегнуте мостове попут, VFT носача, Precobeam, на аутопутевима. Интегрални мостови су и даље решења са ниском ценом одржавања.
 
 Кључне речи:
 Спрегнути мостови, одрживост, VTF носач, интегрални мостови