Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 13-25


АУТОПУТ – КОРИДОР VC, ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЈЕДНА ПОДФАЗА РАДА У ЊЕГОВОЈ ИЗГРАДЊИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.002
UDK: 624.131.38:656.11
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Неђо
 
 Резиме:
 Седамдесетих година 20-ог вијека, од стране UNDP-a из Женеве покренута је иницијатива, а касније и предложен план побољшања мреже аутопутева у Европи. Усклопу наведеног плана формиран је TEM пројекат који подарзумијева изградњу аутопута Балтичко море – Јадранско море (Baltic – Adriatic). Коридор Vc је дио мреже TEM – транспортне инфраструкуре Југоисточне Европе. Почетком XXI вијека иницирана је изградња коридора Vc, који највећим дијелом пролази кроз Босну и Херцеговину. Избор варијанте трасе пута одабаран је на основу најповољнијих природних услова терена и повезаности пута са већим насељеним мјестима. Изградња аутопута планирана је 15-20 година, по дионицама, дајући предност саобраћајно интересантнијим дионицама и могућношћу обезбјеђења потребних средстава. Једна од подфаза у изградњи пута је истраживање и изучавање геолошких карактеристика терена, што је на појединим дијеловима трасе аутопута, опредјељивало и положај трасе. У раду је дат осврт на поједине дионице аутопута у Републици Српској.
 
 Кључне речи:
 Аутопут, геолошка истраживања, израда документације, траса, објекти