Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 37-56


OBNOVA I IZGRADNJA MOSTOVA OŠTEĆENIH U NATO – BOMBARDOVANJU SR JUGOSLAVIJE 1999.G.
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.004
UDK: 624.2/.8].059(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vlajić, Ljubomir M.
 
 Rezime:
 Neimari sa prostora Srbije i okruženja imaju veoma dugu tradiciju u oblasti projektovanja i građenja mostova. Osim drevnih kamenih mostova iz prošlih vekova, u drugoj polovini XX – og veka postignut je zavidan stručni i naučni nivo u svim oblastima mostograditeljstva. Mnoga od graditeljskih ostvarenja iz tog vremena, postala su poznata širom sveta i njima su se ponosili svi koji su učestvovali u njihovoj izgradnji. Nažalost, za sedamdeset i osam dana, u periodu od 24. marta do 10. juna 1999. godine, u NATO bombardovanju SR Jugoslavije, potpuno ili delimično srušeno je 44 drumska, 17 železničkih i jedan železničko – drumski most. U ovom radu, ilustrovana su oštećenja, sanacije i izgradnja, sa kratkim opisom karakterističnih mostova, koji su bili predmet bombardovanja.
 
 Ključne reči:
 Mostovi, NATO – bombardovanje, oštećenja, rušenja, sanacije.