Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 118-128


Могућност производње лакоагрегатних бетона са испуном од експандиране глине
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Проф. др Бачи Шандор, дипл. инж. град., Стипић Лајчо, дипл. инж. град.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 лакоагрегатни бетона, експандирана глина