Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 111-117


Коришћење ласера за алинирање кранске стазе
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Булатовић Сава, дипл. инж., Проф. др Гостовић Марко, дипл. инж.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 ласер, алинирање, кранска стаза