Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 111-117


KORIšćENJE LASERA ZA ALINIRANJE KRANSKE STAZE
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bulatović Sava, dipl. inž., Prof. dr Gostović Marko, dipl. inž.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 laser, aliniranje, kranska staza